What was that Full Moon? and October Energies

Full-Moon-best.jpg

During the month of October new energies are continuing to make their way into our lives to trigger what is within such as fear of disappointment, fear of failure, sense of insecurity and more so sense of loneliness.

Loneliness is a feeling that doesn’t go away regardless of how busy a social agenda you have or how many friends and family members you have around you. This is a feeling that makes you feel like you are the only one, alone to do whatever there is that require your attention. You cannot rely on anyone or ask for help, perhaps it is a deeper feeling to an extent which feels that everyone expecting you to do something, achieve something, or be someone.

Continue reading “What was that Full Moon? and October Energies”

Umut ve Suzluk

An’ı ve olanı algılamayınca, görmezden gelince yaşanılanların değerini; umut devreye girer! Bizi kavrayıp kaldırması için. Umutla yaşamaya başlarız ki ileride daha iyi olacağı kanısı ile… Umutla yaşamak da umutsuzluk kadar bu anı yakalayamamakdır. Umut evren tarafından okunduğu şekli ile ertelemekdir.

Umutla yarına sarılanda, anda ve anında hazir IMG_4760olmamayı okur evren. Yaşamayı, yaşama sevincini şartlı olarak sonra yaşamaya ertelemek diye adleder evren.

Yaşamın an’ında olanları kabul edermiş gibi yaparak yarından medet ummak değil midir?

Halbuki teklik ve yaşam şimdi burada olandadır. Yaşama sevinci, coşkusu anda yaşanan tecrübedir. Yargisizca kabul edilen belki üzüntü, belki korkudaki enerjiyi yok saymadan kabul etmekdir. Yaşamı cazip ve eğelenceli kılan da bu bilinmezliği değil midir? Umut ve umutsuzluğa gerek kalmadan belirsizliği yaşamak ve kontrolu bırakmak daha hafif ve eğelenceli olmaz mı? Felekden bir yaşam çalalım o zaman! Ertelemeden ışığa doğru yolculuğa devam….			

Journey

IMG_3799

Life gets entertaining once we start following our instincts that keep pressing certain buttons within ourselves. However, more often than not we ignore all these signs with a great excuse phrase which goes like this “it is not logical!” … Where did this Phrase get you so far in your life? yes not very far…Therefore it is not possible to start a journey if you start looking for something logical. Continue reading “Journey”

Choices

I made  a choice to get on a journey, same as everyone else…and I’m living my journey now. It is no longer a temporary act of movement, it is now me. I am the journey!